سقف متحرک پلی کربنات

سقف متحرک پلی کربنات

سقف متحرک پلی کربنات سقف متحرک پلی کربنات را می توان به عنوان یک پاسیو یا سایبان تجاری، به عنوان یک سقف برای محوطه های شیشه ای یا غربال یا پوشش استخر استفاده کرد . این را می توان مسطح، پیمایش، منحنی، زاویه ای نصب کرد . کنترل حرارت را بدون به خطر انداختن تهویه…

جزئیات