سقف جمع شونده شیشه ای یا پلی کربنات

سقف جمع شونده شیشه ای یا پلی کربنات

سقف جمع شونده شیشه ای یا پلی کربنات سقف جمع شو شیشه ای و پلی کربنات به موجب شفافیت و استحکام آنها نیز از طرفداران زیادی برخوردارند. سقف جمع شونده شیشه ای از نوع پلی کربنات سنگین تر است ولی این سبب نمی‌شود که استفاده از آن دچار مشکل شود. این پوشش شیشه ای دارای امنیت…

جزئیات
سقف برقی پارچه ای

سقف جمع شو پارچه ای

سقف جمع شو پارچه ای سقف جمع شو پارچه ای (Fabric cloth ceiling): یکی از انواع سقف متحرک است که دارای کاربرد زیادی می‌باشد. سقف جمع شو ممکن است از جنس پارچه ای، پلی کربنات و یا شیشه ای باشد. نوع پارچه ای این سقف تاشو از انواع دیگر آن سبک تر است و به…

جزئیات